Voorwaarden & Retour

 De consument heeft het recht aan Quiesco mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
OPMERKING :
 • (2) Het aanbod bureaustoelen wordt aangezien als maatwerk (specifiek textiel, frame, zit, hoogte, wielen) als gevolg is er geen retourrecht voorzien voor deze productcategorie.

Meer over het herroepingsrecht/recht van retour


Algemene Voorwaarden Quiesco

Inhoudsopgave


Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Ons aanbod en uw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen
 
Artikel 1         Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

QUIESCO® (bv Idyllic - Group)
Tervuursevest 30
3000 Leuven
België 
E-mailadres: info@quiesco.nl 
Ondernemingsnummer: 0756.966.125
BTW-nummer: BE0756.966.125

 
Artikel 2         Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan u als consument.
 1. Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder uw aandacht en vragen we u ze te aanvaarden. Als we u onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan u hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail.
 1. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.
 1. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

  Artikel 3         Ons Aanbod en uw bestelling

  1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
  1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.
  1. Uw bestelling is volledig en definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail. Zolang u geen bevestiging van ons ontving, kan u nog van uw bestelling afzien.
  1. In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of u aan uw betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan u zouden leveren. Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we uw bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden.  In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

   
  Artikel 4         Herroepingsrecht

  Hoe retourneer ik mijn product?
  Toch niet overtuigd? Geen probleem. Zend het gratis terug:

  1. Contacteer ons via info@quiesco.nl.
  2. Wij e-mailen je een retourdocument.
  3. Het retourdocument bevestig je op de originele verpakkingsdoos.
  4. Je brengt het pakje gratis binnen bij je postkantoor (PostNL of bpost). 
  5. Na ontvangst betalen wij je binnen de 14 dagen de volledige kostprijs terug. 

  Productcategorie Bedenktijd Voorwaarden
  Quiesco hoofdkussen 100 dagen
  • Er mogen geen zichtbare vlekken op het product aanwezig zijn.
  • Het product mag geen rookgeur of andere hinderlijke geuren verspreiden. Roken in het bijzijn van de producten is dus verboden. 
  • Het product moet in zijn originele verpakking worden teruggestuurd.
  Andere hoofdkussens 14 dagen
  Quiesco matras 100 dagen
  Beddengoed 14 dagen
  • Ongebruikt en in de originele verpakking
  Bureaustoelen 14 dagen
  • Ons assortiment bureaustoelen en bureautafels bestaat uit maatwerk. Om die reden kan er enkel retour voorzien worden wanneer deze producten ongebruikt en in de originele verpakking teruggestuurd worden.
  Bureautafels 14 dagen
  Bureauaccessoires 14 dagen
  • In de originele verpakking
  1. Als u goederen bij ons aankoopt heeft u afhankelijk van de bovenstaande productcategorie gedurende 14 of 100 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kan uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden gratis terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug.  We melden u in elk geval nog eens duidelijk dat u over dit recht beschikt bij de bevestiging van uw bestelling of bij de levering.
  1. Tijdens de proefperiode verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel uitpakken en gebruiken overeenkomstig de voorwaarden beschreven in bovenstaande tabel.
  1. U kan uw producten gratis retourneren via de post. Hiervoor dient u ons voor het aflopen van de proefperiode (bedenktijd) te melden dat u afziet van uw aankoop. Het retourpakket dient binnen de 14 dagen na uw retourmelding door ons ontvangen te worden. Gebruik hiervoor de originele verpakking en het bijgevoegde terugzendingsdocument (vraag een retourlabel aan via info@quiesco.nl).
  1. Als u goederen terugstuurt bent u verantwoordelijk voor het transport. Als ze verloren of beschadigd raken in het transport, kunnen we u niet vergoeden.

   
  Artikel 5         De prijs

  1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en verzendkosten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan.
  1. Als u echter buiten Europa woont, moet u eventuele invoerrechten of taksen wel altijd zelf betalen. De betaling hiervan is uw eigen verantwoordelijkheid en wij kunnen onmogelijk vooraf melden of u zulke rechten verschuldigd zal zijn en hoeveel deze zullen bedragen.

  Artikel 6         Betaling

  1. Tenzij we anders met u overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen vooruitbetaling via onze website.
  1. Alle betalingsmiddelen die wij aanvaarden staan vermeld op onze website. U mag o.a. per overschrijving betalen, maar in dit geval zal u langer moeten wachten op uw bestelling aangezien de leveringstermijn pas begint te lopen na de ontvangst van uw betaling.
  1. Als u onjuistheden opmerkt in uw betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens uw betaling, moet u ons dat onmiddellijk melden.
  1. Als u niet vooraf heeft betaald en u ons niet tijdig of niet volledig heeft betaald, kunnen wij de kosten die u daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval bent u ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag.  Alle goederen die we u toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat u ze volledig betaald hebt.  Indien u ze niet (tijdig) betaald, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op uw kosten terug te nemen.  Zolang u bij ons openstaande facturen hebt, mag u de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken en genieten wij een eigendomsvoorbehoud.

   
  Artikel 7         Conformiteit en Garantie

  1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
  1. U beschikt als consument over een wettelijke garantie. 
   • Hoofdkussens: 2 jaar
   • Matrassen: 10 jaar
   • Bureaustoelen:
    • HAG, HÖGONÄS, RH, Varier: 10 jaar
    • ROVO: 5 jaar
    • MOGI: 3 jaar
   • Bureau's: 3 jaar 
  Tijdens deze garantieperiode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Tijdens de eerste zes maanden, kan u sowieso een beroep doen op de garantie. Daarna moet u eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.

  1. Op sommige goederen geven wij boven de hierboven vermelde garantie een bijkomende garantie. In dat geval vermelden wij die garantie en de voorwaarden ervan duidelijk op onze website.
  1. Om een beroep te doen op een garantie, moet u uw aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
  1. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
  1. De garantie op onze goederen beperkt zich tot de waarborg aan consumenten voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenkoop zoals hierboven uiteengezet, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
  We zijn in geen aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door u geleden.


  Artikel 8         Levering en uitvoering

  1. Alle goederen worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres. De leveringskeuze en het leveringsadres kunnen in ieder geval niet meer gewijzigd worden na onze bevestiging van uw bestelling.
  1. Leveringen gebeuren op maandag tot vrijdag, uitgezonderd op feestdagen.
  1. Voorlopig leveren wij enkel in België en Nederland.
  1. De verzending aan huis verloopt via Bpost of PostNL. Ze bieden het pakket aan op het door u gekozen adres, dit is best een adres waar u tussen 9u-17u aanwezig bent (bvb op uw werk). Als u niet thuis bent, dient u met het afwezigheidbriefje dat wordt achtergelaten naar het op dit briefje vermelde postkantoor te gaan voor afhaling.
  1. Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, leveren wij u bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na uw bestelling, tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen. Als wij dat niet doen en u bent een consument, kan u kosteloos afzien van uw bestelling.  In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
  1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als u als consument ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport en draagt U het risico.
  1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de goederen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door u werden ontvangen. 


  Artikel 9         Overmacht

  1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
  1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

  Artikel 10       Intellectuele eigendom

  1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
  1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Artikel 11       Klachtenregeling en geschillen

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons bereiken via e-mailadres info@quiesco.nl of het telefoonnummer 04/98 334 666. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.
  1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven (België) bevoegd. U kunt ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr